Na našich webových stránkach používame rôzne nástroje, aby sme Vám ponúkli optimálne zobrazenie webovej stránky. To zahŕňa aj spracovanie údajov (aj osobných), ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, ako aj ďalšie nástroje, ktoré sa používajú na pohodlné nastavenie webových stránok, na vytváranie anonymných štatistík alebo na zobrazenie personalizovaného (reklamného) obsahu. Ďalšie informácie vrátane práva namietať voči spracovaniu osobných údajov a práva odvolať súhlas môžete kedykoľvek nájsť v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov. 

Odmietnuť všetko môžete tu.


Úvod » Príslušenstvo » Dispečerský systém Hytera SmartDispatch


    

Dispečerský systém Hytera SmartDispatch

 

naša cena bez DPH: 1 966,00 EUR
naša cena s DPH (20 %):
2 359,20 EUR

do košíka:
  ks  

Hytera predstavila novú v poradí už štvrtú verziu svojej dispečerskej aplikácie pre digitálne rádiostanice podľa ETSI štandardu DMR. SmartDispatch v4.0 je vyspelý dispečerský systém integrujúci rozsiahlu paletu funkcií do jedného komplexného riešenia, ktoré podporuje efektívne riadenie prevádzky podnikov a organizácií využívajúcich rádiovej siete postavenej digitálnu technológiu Hytera.Upgrade je pre uživateľov všetkých predchádzajúcich verzií k dispozícii úplne bezplatne.

 

Čo táto licencia obsahuje ?

 • 1x Dispečerské pracovisko
 • 1x pripojenie k prevádzaču hytera alebo 2x základňová stanica
 • 25x licencia pre koncové terminály

Celý systém možno rozšiřovať podľa potreby nákupom ďalších licencií.

 

Nové funkcie integrované v aplikácii SmartDispatch 4.0

 • Súčasná podpora OpenStreetMap a Google Maps
  Hlavnou novou vlastnosťou je možnosť využitia voľne dostupných mapových podkladov OpenStreetMap v offline režime. Súčasťou inštalačného balíčka je nástroj pre sťahovanie máp zo serverov OpenStreetMap. Užívateľ si pomocou tohto nástroja zvolí záujmovú oblasť a aplikácie stiahne mapové podklady na lokálny disk. Mapové podklady OpenStreetMap sú pre územie Slovenskej republiky aj Slovenska veľmi kvalitné a pravidelne aktualizované širokou komunitou. Okrem OpenStreetMap ponúka SmartDispatch v poslednej verzii možnosť využiť v offline režime aj mapové podkladyGoogleMap. V tomto prípade je ale treba platená licencia. Podpora online Google máp je samozrejme stále k dispozícii ako u predchádzajúcich verzií. Medzi podporovanými mapovými podkladmi možno prepínať za behu aplikácie.
  SmartDispatch podporuje Google Maps a Openstreet map


 • Telemetria
  Ďalšoum podstatnou novinkou, ktorú teraz SmartDispatch podporuje je telemetria. Dispečerská aplikácia umožňuje monitorovať vstupy vozidlových a prenosných rádiostaníc, na ktoré môžu byť pripojené cez konektor príslušenstvo rôzne snímače a senzory. Cez výstup je možné realizovať riadiace funkcie a ovládať pripojené zariadenia.

 • Diaľková konfigurácia OTAP
  Veľmi praktická je novo podporovaná funkcia OTAP, ktorá umožňuje diaľkovo upraviť konfiguráciu niektorých parametrov do systému pripojených rádiostaníc.Diaľkovo možno meniť ID, farebný kód, časový slot, frekvenciu a ďalšie parametre. Dôležité je tiež zdôrazniť, že nová verzia dispečerského systému SmartDispatch je už plne lokalizovaná do češtiny.

Dispečerská aplikácia SmartDispatch v4.0 kľúčové vlastnosti

 • Všetky typy hovorov:

  Dispečerský systém podporuje všetky typy hovorov, ktoré vyplývajú z prevádzky dispečerských centier vrátane skupinových, privátnych a všeobecných hovorov. Každé dispečerské pracovisko môže obslúžiť až 32 hovorových kanálov. Prostredníctvom týchto hovorových kanálov možno odbaviť a riadiť všetky typy hovorov a ľahko ich ovládať cez prehľadné užívateľské rozhranie.

Řízení hovorů v aplikaci SmartDispatch

 • Podpora niekoľkých mapových nástrojov

  SmartDispatch podporuje niekoľko mapových nástrojov, ktoré ponúka rôzne možnosti a užívateľ si ich môže zvoliť podľa svojich potrieb. Tieto mapové nástroje podporu online mapy ako Google Map. Google Earth, OpenStreetMap a offline mapy ako sú MapInfo.


 • GPS sledovanie

  Rádiostanice vybavené GPS prijímačom sú schopné jeho prostredníctvom získať informácie o svojej polohe. Dispečerská aplikácia môže získať informácie o polohe každej rádiostanice na základe jednotlivého dotazu, alebo môže spustiť periodické sledovanie na základe nastavenia kombinácie parametrov čas a vzdialenosť.

  SD40

 • Sledovanie v reálnom čase

  Táto funkcia umožňuje dispečerskému systému sledovania akékoľvek rádiostanice vybavené GPS prijímačom v reálnom čase. Dispečer má možnosť zobraziť si aktuálnu polohu alebo sledovanú trasu na mape. Interval aktualizácie pozície možno nastaviť individuálne pre každé referenčné zariadenie zvlášť podľa potreby prevádzky a zaťaženia rádiového kanála. Celkový počet sledovaní, ktoré môžu byť súčasne aktivované, závisí od možností mapového systému a dostupných systémových prostriedkoch.

 • Zobrazenie zaznamenanej polohy v čase a prehrávanie trasy

  Všetky zaznamenané polohy v dispečerskom systéme SmartDispatch sú uložené do databázy pre neskoršie zobrazenie a kontrolu. Dispečer si môže nechať zobraziť polohu rádiostanice alebo nechať prehrať zaznamenanú trasu v určitom časovom intervale.

 • Regióny a geografické ohraničenie

  Užívateľ si na mape môže definovať záujmové oblasti, kde sa má predefinovanie skupiny rádiostaníc pohybovať, alebo kam  má byť prístup obmedzený. Ak je prednastavená podmienka porušená, ktorýmkoľvek z preddefinovaných účastníkov je upozornený dispečer a voliteľne možno tiež zaslať správu na prednastavené zariadenie. Táto funkcia môže byť využitá napríklad v priemysle pri kontrole vstupu zamestnancov do zóny s nebezpečenstvom výbuchu, kde musí mať prístroje certifikáciu ATEX.

 • Sledovanie stavu v prevádzke / mimo prevádzky

  Rádiostanice  zapojené do systému môžu byť nastavené na zasielanie stavu v prevádzke / mimo prevádzky svoje riadiacej stanici pri svojom zapnutí alebo vypnutí. To umožní aplikácii monitorovať stav všetkých zariadení zapojených do systému. Riadiaca stanica môže tiež vyslať príkaz na overenie stavu.

 • Diaľkový monitoring
  V prípade núdzovej situácie si môže riadiaca stanica vyžiadať na vopred obmedzený čas spustenia funkcie diaľkového monitoringu, ktorý aktivuje mikrofón a prepne rádiostanicu na vysielanie. Týmto spôsobom si môže dispečerské centrum  overiť situáciu v okolí sledovaného zariadenia.

 • Textové správy

  Dispečerská aplikácia Hytera SmartDispatch je vybavená možnosťou pre odosielanie a príjem štandardných DMR textových správ. Textové správy je možné zaslať jednotlivej rádiostanici alebo celej skupine rádiostaníc, ktorá je definovaná skupinovým ID. Užívateľské rozhranie pre príjem a odosielanie správ je veľmi jednoduché a pripomína grafické rozhranie chatových aplikácií. Všetky správy sa ukladajú do databázy pre neskoršie použitie.Veľkou výhodou je, že textové správy v digitálnej rádiovej sieti je možné poslať celej skupine užívateľov naraz.

  Textové zprávy v aplikaci SmartDispatch

 • Núdzové volania

  V prípade aktivácie núdzového volania spustí dispečerská aplikácia núdzový poplach. Podľa prednastaveného núdzového scenára môžu byť odoslané informácie o polohe, ktoré sú dispečerovi zobrazené na mape. Riešenie núdzového volania má v aplikácii pevne stanovený postup, aby sa zabezpečilo prevzatie riešenia udalosti konkrétnym dispečerom a jej vyriešenie.

  Řešení nouzového volání v aplikaci SmartDispatch

 • Záznam a prehrávanie hovorov

  Všetky prichádzajúce a odchádzajúce hovory sú  nahrávané na SmartDispatch servera. To zahŕňa všetky typy DMR hovorov a telefónne hovory. Dispečer si môže hovor kedykoľvek vyhľadať a prehrať. Dôležité hovory tak nie sú stratené. Hovory možno ľahko vyhľadávať na základe času a ID zariadenia.

 • Výkazy a štatistika

  Dispečerská aplikácia SmartDispatch podporuje tvorbu rôznych výkazov, ktoré umožňujú získať prehľad o prevádzke rádiovej siete a jednotlivých užívateľov. K dispozícii sú prehľady volania, prevádzkových stavov, sledovanie polohy v čase atď.

 • Telefónne prepojenie

  SmartDispatch podporuje štandardný VoIP SIP protokol pre integráciu s modernými VoIP telefónnymi ústredňami. Táto podpora umožňuje realizovať prepojenie medzi telefónnou a rádiovou sieťou. Z rádiostanice je teda možné volať na telefón a obrátene. Dispečer môže tiež hovoriť s telefónom prostredníctvom svojej dispečerskej aplikácie.

 • Audio linka

  Táto funkcia umožňuje užívateľom dispečerského systému SmartDispatch spojiť rôzne hovorové skupiny, kanály, základňové stanice a systémy dohromady. Funkcia umožňuje zostaviť prepojenie medzi rôznymi dispečerskými systémami bez ohľadu na frekvencie, alebo na to, či sú prevádzkované v analógovom alebo digitálnom režime. Po zostavení komunikačnej linky môžu spolu komunikovať rádiostanice na rôznych frekvenčných pásmach, prevádzkované podľa rôznych digitálnych alebo analógových štandardov. Všetky tieto prepojenia možno ľahko konfigurovať pomocou dispečerskej aplikácie SmartDispatch.

 • Interkom

  Funkcia interkom umožňuje vzájomnú komunikáciu dispečerov. Dispečer si môže zvoliť, či chce hovoriť iba s jedným kolegom, alebo odovzdať správu všetkým dispečerom v systéme.

 • Emailová brána

  Služba SmartDispatch server podporuje protokoly SMNMP a POP3 pre pripojenie k emailovým serverom. To používateľom umožňuje odosielať a prijímať emaily prostredníctvom svojich rádiostaníc.

  SmartDisp_Emaily

 • Pripomenutie hovoru

  Funkcia pripomenutie hovoru umožňuje zaslať správu užívateľovi, ktorý je zaneprázdnený a nemôže hovoriť s dispečerom, aby zavolal späť.

 • Vizuálny dispečing

  Dispečer môže priamo voliť funkcie pre rádiostanice v systéme výberom ikony príslušného zariadenia zobrazeného na mape, môže si tiež na mape merať vzdialenosti a prípadne i plochu zvolenej oblasti, ukladať zobrazenie s mapou. Uložené zobrazenie je prepojené s mapovými podkladmi, takže po opätovnom prihlásení sa otvorí GPS rozhranie s vybranými mapovými podkladmi.

 • Vhodné pre geograficky rozsiahlé siete

  Jednotlivé prvky systému server, komunikačné brány a klientské aplikácie môžu byť rozmiestnené na rozsiahlom území a prepojené pomocou počítačovej siete.

  SmartDisp_Topology3
 • Prevádzače súčasťou systému

  Dispečerský systém umožňuje využívať prevádzače ako súčasť systému. Prednastavené prevádzače Hytera RD985 alebo RD965 sa automaticky pomocou počítačovej siete pripoja k bráne systému SmartDispatch a pracujú ako dvojkanálové duplexné základňové stanice. Využitie prevádzačov redukuje nutnosť budovania samostatných základňových rádiostaníc pre prístup dispečerského systému do rádiovej siete, rozširuje komunikačný dosah a znižuje prevádzkové náklady.

  Aplikace SmartDispatch umožňuje ovládat převaděče Hytera
 • Import a export konfigurácie pomocou dávkových súborov

  Ak je treba do systému doplniť veľké množstvo terminálov alebo pracovných skupín, možno veľmi efektívne využiť možnosť importu dát z dávkového súboru. Všetky potrebné dáta sú najskôr vložené do súboru vo formáte MS Excel a potom importované do dispečerského systému. Všetky dáta možno tiež obrátene exportovať do súboru.

 • Zálohovanie a obnova databázy

  Dispečerská aplikácia podporuje ručné aj automatické zálohovanie databázy a obnovu dát. Zálohovanie databázy výrazne znižuje riziko prípadnej straty dát v prípade poškodenia diskového systému alebo integrity dát. Automatické zálohovanie môže prebiehať v pravidelných intervaloch.

   

  Unikátne vlastnosti dispečerského systému SmartDispatch 

 • Modularita a flexibilita SmartDispatch nie je tvorený jednou aplikáciou, ale je to skupina komponentov, ktoré umožňujú vystavať dispečerské systémy rôznych veľkostí a topológiou na základe potrieb zákazníka a zabezpečenie požadovaného pokrytia rádiovej siete. Môže byť konfigurovaný od najmenšieho systému s jednou základňovou stanicou až po veľké multi-site systémy s celoštátnym pokrytím. Súčasťou systému sú nástroje pre diaľkovú konfiguráciu a správu systému.

   

  Příklad řešení dispečerské aplikace SmartDispatch pro jednoduchou radiovou síť s jedinou základnovou stanici                                                                           Jednoduchá varianta topológie rádiovej siete s jednou
  základňovou stanicou
  Komplexní řešení pro rozsáhlé radiové sítě s převaděči propojenými do multi-site.
   Komplexné riešenie pre rozsiahle rádiové siete


 • Podpora niekoľkých mapových systémov

  Užívateľ systému má možnosť zvoliť si svoj preferovaný mapový systém podľa svojich špecifických požiadaviek. V súčasnej dobe je k dispozícii podpora Google Maps, MapInfo, OpenStreetMap atď.

 • Rôzne možnosti nastavenia prístupových práv užívateľov

  Správca systému môže definovať viac úrovní pre riadenie prístupových práv. Podľa požiadaviek užívateľa systému môže mať nastavená úroveň prístup iba k zvoleným rádiostaniciam alebo skupinám rádiostaníc, alebo môže mať nastavený prístup len k vybraným základniam.

 • Podpora niekoľkých oddelených obrazoviek

  Dispečerská aplikácia Hytera SmartDispatch podporuje rozdelenie na niekoľko pohľadov, ktoré môžu byť umiestnené na niekoľko oddelených displejov. Dispečer tak má stále prehľad o všetkých dôležitých informáciách, ktoré mu systém poskytuje a nemusí prepínať rôzne pohľady počas svojej práce.

 • Multi-jazyková podpora

  Hytera SmartDispatch ponúka svojim užívateľom multi-jazykovú podporu. Zvolený jazyk možno prepínať za behu dispečerskej aplikácie bez nutnosti jej ukončenia a opätovného spustenia


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý.